ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
پنجشنبه, 23 فروردین 1397 ساعت 05:58

ابلاغيه وزير محترم راه و شهرسازي به انضمام شيوه نامه تبصره 2 ماده 24 آئين نامه اجرائي ماده 33 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان

1397-01-19 12-40-25d2a69c39-fd86-48c4-bce1-eca59911d983

1397-01-19 12-40-44aebc47e7-8910-4f1a-afa2-99ad655f7bd8

1397-01-19 12-41-045c4bffb8-ae86-4eb7-bd36-fd3180cea3d9

1397-01-19 12-41-18622ef9fa-592b-4985-bc3c-f6f35c544eb6

 

1397-01-19 12-45-505c361acb-5c7c-447b-a077-2a3cb2d4b7b0

 

1397-01-19 12-42-302ae46f9a-c371-4999-b967-b06b5af22207

1397-01-19 12-42-11e66c9f25-c3bd-420f-a159-bceb62adc1db

 

1397-01-19 12-42-474a3f7f33-1142-4ae7-84d4-f94a46351234

1397-01-19 12-43-00dc01196e-807c-4e91-887f-7f2a46c940e4