مکاتبات شورا مرکزی -قدرالسهم95 چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
یکشنبه, 15 مرداد 1396 ساعت 07:37

مکاتبات شورای محترم مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان مبنی بر اخذ قدرالسهم سال 95

درخواست پرداخت قدرالسهم سازمان در سال 95 به ازای هر عضو دارای پروانه اشتغال ، مبلغ  50000 ریال و هر عضو فاقد پروانه اشتغال ، مبلغ  25000 ریال

 

photo 2017-08-06 11-23-17

 

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 15 مرداد 1396 ساعت 07:45