برگزاری پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرس سازمان چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
شنبه, 25 دی 1400 ساعت 09:46
مشارکت 23/61 درصدی در پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان خراسان جنوبی
  این انتخابات از ساعت 8 صبح تا 18 روز 1400/10/24 بصورت تمام الکترونیک برگزار گردید .
  مشارکت دراین دوره حدود 25 درصدبود و این در حالی است که مشارکت در انتخابات دوره قبل 14 درصد بوده است که شایسته است از حضور فعال ومشارکت اعضا در انتخابات و همچنین زحمات هیات اجرایی و نظارت دربرگزاری انتخابات این دوره تشکر قدردانی نماییم.
  اسامی منتخبین پنجمین دوره هیات مدیره و بازرس سازمان نظام کاردانی ساختمان خراسان جنوبی بشرح زیر است:
 ( گروه عمران( عمران-نقشه برداری-ترافیک
آقای مهدی آرزومندان
آقای سیدمسعود سجادی 
آقای محمد فدوی
آقای محمد نیک پی ( علی البدل ) 
آقای محمدعلی هجرتی ( علی البدل ) 
 گروه معماری و شهرسازی 
آقای رحمان روبیاتی
آقای حسین هاشمی فرد
آقای امین دره گی ( علی البدل ) 
  (گروه تاسیسات( برق- مکانیک
آقای محمد سلم آبادی 
آقای محمدرضا حسنی (علی البدل )
آقای غلامعلی چمنی 
آقای محمد نخعی ( علی البدل ) 
بازرس
آقای محمدرضا تیزکاری
آقای احمدحسین حسنی آبیز ( علی البدل )
آخرین بروز رسانی در شنبه, 25 دی 1400 ساعت 09:50